Historia Szkoły

Szkoła  liczy już 71 lat, ma również swoją historię zapisaną na kartkach dzienników, świadectw i w pamięci uczniów, którzy pobierali naukę w tutejszej szkole. 

Na początku kwietnia 1946 r. została skierowana do wsi Długie, na stanowisko nauczycielki Emilia Machnicka, która przystąpiła do organizacji miejscowej szkoły w dwuizbowym budynku szkolnym.

Naukę rozpoczęto 15.04.1946 r. w trzech klasach I-II-III. W roku szkolnym 1946/1947 kierowniczką szkoły została Helena Palczyńska. Szkołę powiększono o jedną klasę - klasę IV. Razem uczęszczało do szkoły 99 uczniów. W roku szkolnym 1947/1948 kierownikiem został Władysław Witrykas. Stopniowo postępował dalszy rozwój organizacyjny szkoły. Powstała w szkole klasa VI z 14 uczniami co sprawiło, że szkoła liczyła 113 uczniów 😀. Pierwsze lata istnienia szkoły  były bardzo trudne 😒. Stary sprzęt był powoli uzupełniany nowymi pomocami,  sprzętem. Sukcesywnie powiększano ilość sal lekcyjnych (pomagali pracownicy PGR i rodzice 😊). 

Na przestrzeni lat 1946 - 1950 szkoła powiększała się. Od 1949 r. Szkoła Podstawowa stała się Zbiorczą Szkołą Podstawową. Otrzymała także drugi budynek (budynek po szkole ewangelickiej). Rok szkolny 1954/1955 przyniósł kolejne zmiany: miejscowy PGR dokonał remontu budynków szkolnych, zakupiono nowe pomoce naukowe z poszczególnych przedmiotów 😍, a kierownikiem szkoły został Edward Brojanowski. Wraz z nim podjęła pracę Katarzyna Brojanowska. We wrześniu 1955 r. oddelegowano z przedszkola w Szprotawie nauczycielkę - Marię Radomską która zorganizowała w Długiem przedszkole. W roku 1956/57 uczyło się w naszej szkole 142 uczniów w klasach I-VII, a nauka odbywała się na zmiany. W 1960/61 w szkole było 234 uczniów (wyż demograficzny) zorganizowano także zajęcia dla dorosłych (uzupełnienie wykształcenia szkoły podstawowej).

W 1962/63 roku rozpoczął działalność w szkole Związek Harcerstwa Polskiego. Do  szkoły przybyli nowi nauczyciele: Helena Matuszewska i Jadwiga Olejniczak.W roku szkolnym 1966/67 roku utworzono klasę ósmą, do której uczęszczało 22 uczniów.  W latach siedemdziesiątych zwiększył się znacznie majątek szkoły:  otrzymano wiele pomocy naukowych, szkoła otrzymała telewizor, rzutnik, sprzęt fotograficzny. W latach 1974/75 r. na skutek reorganizacji szkoły stopień organizacyjny został obniżony z 8 klas do 6 klas. Do punktu filialnego uczęszczało 76 uczniów. W tym roku Katarzyna Brojanowska została kierownikiem szkoły.

W szkole pracowali: Edward Brojanowski, Wanda Kukier, Helena Matuszewska, Maria Radomska - w oddziale przedszkolnym. W 1980/81 r. Maria Radomska przeszła do pracy w szkole. W oddziale przedszkolnym pracowała Elżbieta Patalas. W  roku szkolnym1983/84 kierownictwo objęła Maria Radomska. Katarzyna Brojanowska pracowała do końca roku szkolnego po czym przeszła na emeryturę. W 1985/86 roku kierownikiem została pani Jolanta Kęszczyk. Od tego też czasu rozpoczynają się starania środowiska wiejskiego i nauczycieli o wybudowanie nowego obiektu szkolnego i przywrócenia stopnia organizacyjnego - 8 klasowego, co zostało zakończone sukcesem. W 1992/93 roku Szkoła Podstawowa znów stała się szkołą 8-klasową z oddziałem przedszkolnym. Zajęcia odbywały się już w nowo wybudowanym budynku szkoły. Dyrektorem została pani Jolanta Kęszczyk. Od 1994 r. obowiązki dyrektora objął pan Kazimierz Kuligowski. W 1999 r. nastąpiła reforma szkolnictwa i szkoły podstawowe mają sześć klas.
Szkoła pracowała w dobrych warunkach lokalowych, posiadała dobrze wyposażone pracownie, bibliotekę, stołówkę. Brakowało pełno wymiarowej sali gimnastycznej, która jest największym marzeniem naszych uczniów.

Szkoła posiadała pracownię informatyczną oraz komplet boisk sportowych (koszykówka, siatkówka, piłka nożna). W 1999 roku do szkoły uczęszczało 124 uczniów i przedszkolaków. Osiągali bardzo dobre wyniki w nauce, organizowanych było  wiele ciekawych imprez środowiskowych, uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych, przeglądach ,konkursach recytatorskich i literackich i zawodach sportowych.

Największe sukcesy odnosili w sporcie (lekkoatletyka, tenis stołowy.- istniał uczniowski klub sportowy UKS Długie w tenisie stołowym. Uczniowie grali w lidze okręgowej a drugi zespół w A klasie)

W szkole działał kabaret uczniowski "Szpila", zespół taneczny "Hollydance". Młodzież szkolna często organizowała  różne imprezy artystyczne i uroczystości dla środowiska. Dnia 16 marca 2006 r. w Szkole Podstawowej w Długiem odbył się I Turniej Przyrodniczo-Ekologiczny „Złoty Liść”, który jest organizowany przez pana Edwarda Mitka do dnia dzisiejszego.

W roku szkolnym 2009/2010 w szkole wybudowano boisko wielofunkcyjne (Projekt,, Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkołach Podstawowych w Lesznie Górnym i Długiem” współfinansowany był w wysokości 50% ze środków unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013) oraz przeprowadzono remont Biblioteki Publicznej. Ze środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wymieniono podłogi, okna, pomalowano pomieszczenia, zakupiono nowe stoliki i krzesła dla czytelników. Biblioteka wzbogaciła się również o nowy sprzęt fotograficzny. Z nowego wyglądu zadowoleni są wszyscy czytelnicy.

Dnia 12 czerwca 2010 roku odbył się KOROWÓD HISTORYCZNY z okazji 750 – lecia nadania praw miejskich Szprotawie. To był bardzo ważny dzień w życiu naszej szkoły. Tego dnia nasi uczniowie mieli przyjemność uczestniczyć w korowodzie historycznym upamiętniającym te wydarzenia. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Długiem przygotowani przez nauczyciela historii pana Edwarda Jagielskiego, prezentowali historię tego pięknego miasta w strojach cechów rzemieślniczych wraz z przedmiotami codziennego użytku.
W roku szkolnym 2011/2012 w wyniku reorganizacji szkół w gminie Szprotawa nasza szkoła stała się filią SP w Wiechlicach. Dyrektorem szkoły była pani Irena Esmund a kierownikiem naszej filii został pan Kazimierz Kuligowski.                  

 W listopadzie 2012 kierownikiem filii została pani Halina Kanyi Maina, która  tą funkcję pełniła do 31.08.2018, a od 01.09.2018 objęła funkcję dyrektora  pełnej szkoły ośmioklasowej.

Informacje teleadresowe

Adres szkoły
Szkoła Podstawowa w Długiem
Długie 79
67-312 Niegosławice
e-mail: spdlugie@op.pl
tel: 68 376 80 15
 
Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
© 2024 Szkoła Podstawowa w Długiem

Budowa strony internetowej Szkoły Podstawowej w Długiem dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych zrealizowana została w ramach projektu "Dostępna szkoła"